GPS Agro N-min prøver

  Forside
  GPS Agro
 


GPS Agro tilbyder udtagning og analyse af N-min prøver til landbruget

Prisen for udtagning og analyse er 675 kr/prøve + 500 kr i opstart pr. ejendom (Sjælland og Sydhavsøerne).

Der udtages typisk en prøve pr. mark, men hvis marken er over ca. 15-20 ha anbefales det at udtage en prøve for hver ca. 15-20 ha.

Ønsker du både N-min og S-min (sulfat) er prisen 720 kr/prøve + 500 kr i opstart.

Jordprøverne udtages i februar med resultater klar senest medio marts. Sidste frist for tilmelding er 1. februar 2024.

Jordprøverne kan afhænging af formål også udtages på andre tidspunkter - i så fald kan du kontakte mig for aftale.

Jordprøverne udtages med en Wintex 3000 jordprøveudtager monteret på en Avant 520 minilæsser. Udtagningsruten og delprøverne registreres med GPS med submeterpræcision. Prøverne udtages som udgangspunkt til 75 cm's dybde med opdeling i 3 horisonter (0-25, 25-50 og 50-75 cm).

Jordprøveudtageren giver en meget præcis og reproducerbar prøvetagning og registreringen af delprøverne med GPS gør det muligt at udtage prøver samme sted år efter år. På den måde er det muligt at sammenligne resultater fra sæson til sæson i relation til afgrøde, forfrugt, organisk input mv.

Der er monteret tvillinghjul på for- og baghjul, så marktryk minimeres.

Maskinen kan ligeledes benyttes til udtagning af andre typer jordprøver, hvor dybden og muligheden for opsplitning af prøver i jordlag er relevant.

Såfremt føret er for vådt til minilæsseren udtages prøverne manuelt med ATV og hammer/jordspyd. I så fald udtages prøverne som en blandingsprøve fra jordlaget 0-75 cm.

Via dette link kan du downloade et excelark til beregning af N-behovet på basis af jordtype, afgrøde, udbytteforventning, N-min indhold, forfrugt og tilført organisk gødning. I videoen herunder gennemgår jeg kort, hvordan du bruger regnearket.

Vejledning i brug af regneark

Kontakt Casper Szilas på mail info@gpsagro.dk eller mobil 28302507, hvis du har spørgsmål eller vil tilmelde arealer. Jeg har i princippet kun brug for CVR-nr. og marknummer fra den seneste EU ansøgning for at kunne finde arealerne (evt. adresse for en af markernes beliggenhed). Du vil modtage en plan for prøverne, som skal godkendes eller tilpasses inden udtagning.

Se Wintex 3000 i aktion