GPS Agro - priser - Startside


Nedenfor er angivet priser på nogle af GPS Agro's ydelser. Du er altid velkommen til at få en uforpligtende telefonsamtale hvor formål, behov og foreløbige løsningsforslag til kortlægningsopgaven snakkes igennem. Priser på TeeJet produkter kan ses under TeeJet-menuen.

Ydelse

Pris (eksklusiv moms)

1. Arealopmåling (med ATV i marken eller ud fra orthofoto)

På timebasis - 650 kr/time**

2. EM38 kortlægning (1 dybde, EM38)

80 kr/ha*

3. EM38 kortlægning (2 dybder, EM38 MKII)

110 kr/ha*

4. Fladekortlægning af humusindhold (fra Sentineldata)

30 kr/ha*

5. Positionsbestemt jordprøveudtagning (Wintex 1000 maskine)

75 kr/prøve*

6. Positionsbestemt jordprøveudtagning i tør og hård jord jord med Wintex 1000S maskine (f.eks. lige efter høst)

100 kr/prøve*

7. Positionsbestemt jordprøveudtagning (kun udtagning, Wintex 1000 maskine)

135 kr/prøve*

8. Positionsbestemt jordprøveudtagning (N-min prøver, Wintex 3000 maskine)

500 kr/prøve*

9. Positionsbestemt jordprøveudtagning (nematodeprøver, Wintex 1000 maskine)

250 kr/prøve*

10. Positionsbestemt jordprøveudtagning til dokumentation af kulstofindhold (op til 4 valgfrie horisonter 0-120 cm inkl. volumenvægt, Wintex MCL3 maskine)

1.000 kr/prøve*

11. Positionsbestemt jordprøveudtagning og analyse for jordsvampen ærterodråd (Aphanomyces euteiches, manuelt med håndbor, min. 1 delprøve pr. ha)

1.000 kr/prøve*

12. Jordbundsanalyser (udvalg)

Pakke 1: Rt, Pt, Kt, Mgt

100 kr/prøve

Pakke 2: Rt, Pt, Kt, Mgt, Cut

145 kr/prøve

Pakke 3: Rt, Pt, Kt, Mgt, Cut, Bt

245 kr/prøve

Pakke 4: Rt, Pt, Kt, Mgt, Cut, Bt, Znt, Mot

390 kr/prøve

JB-nr. samt humusindhold (håndbedømmelse)

15 kr/prøve

P i jordbanken (P-DL, tysk metode, tillæg til pakke)

45 kr/prøve

Bt

110 kr/prøve

Znt

110 kr/prøve

Lt

110 kr/prøve

Tekstur (til dok. af JB-nr. 5-9)

400 kr/prøve

Leranalyse

150 kr/prøve

N-min

175 kr/prøve

Total C

140 kr/prøve

Total N

140 kr/prøve

10. Tildelingsplaner (kalk, N, P, K, udsæd mv.)

På timebasis - 650 kr/time

11. Markregistrering med GPS (dræn, ukrudt, snegleangreb, lavninger osv.)

På timebasis - 650 kr/time**

12. Datahåndtering og statistisk analyse

På timebasis - 650 kr/time

13. Forstlig lokalitetskortlægning

Forhør nærmere

14. Digitalisering af drænkort

På timebasis - 650 kr/time

15. Udprint af store markkort i A0-størrelse (90 cm i højden).

Priser fra 50 kr/stk plus forsendelse

*Grundgebyr = 500 kr/faktura.

**Herunder ligeledes medgået tid til transport samt databearbejdning.

Priserne forudsætter, at opgaver af mindre end en dags varighed kan samles i grupper indenfor samme geografiske område. For ikke-brofaste øer fordeles færgebilletten ud på de involverede landmænd.

Der tages forbehold for prisændringer.


Priseksempler:

En kortlægningsopgave med eller uden EM38-kortlægning, positionsbestemt jordprøveudtagning, analyser, beregning af kalkbehov, korttegning og afrapportering koster 40-300 kr/ha afhængig af jordbundsvariationen, antal jordprøver pr. ha, ejendommens størrelse samt antal og type af analyser, der skal udføres. Nedenfor gives nogle priseksempler.

Priseksempel 1 (lav-middel jordbundsvariation, 4 ha pr. prøve, 100 ha ejendom):

Ydelse

Antal

Kr/enhed

Kr i alt

Positionsbestemt jordprøveudtagning (0,25 prøve/ha)

25 stk.

75

1.875

Analyser, standard = (Rv, Rt, Pt, Kt, Mgt)

25 stk.

100

2.500

Grundgebyr

1 stk.

500

500

I alt for 100 ha (ekskl. moms)

4.875

I alt pr. ha (ekskl. moms)

ca. 49

I alt pr. ha pr. år (afskrevet over 5 år) (ekskl. moms)

ca. 10

Priseksempel 2 (høj jordbundsvariation, 2 ha pr. prøve, EM38 kortlægning (begge orienteringer), humuskortlægning, 100 ha ejendom):

Ydelse

Antal

Kr/enhed

Kr i alt

EM38 ledningsevnemåling (lodret eller vandret position)

100 ha

110

11.000

Fladekortlægning af humusindhold (Sentineldata)

100 ha

30

3.000

Positionsbestemt jordprøveudtagning (0,5 prøve/ha)

50 stk.

75

3.750

Analyser, standard = (Rt, Pt, Kt, Mgt)

50 stk.

100

5.000

Korttegning, udarbejdelse af positionsbestemt tildelingsplan for kalk, udsæd, basis N, rapportering

1 time

650

650

Grundgebyr

1 stk.

500

500

I alt for 100 ha (ekskl. moms)

23.900

I alt pr. ha (ekskl. moms)

ca. 239

I alt pr. ha pr. år (afskrevet over 5 år) (ekskl. moms)

ca. 48

 


Generelle vilkår (med mindre andet er aftalt):

Ad. 1. Arealopmåling omfatter:

Ad. 2. EM38 kortlægning omfatter:

Ad. 3. Jordprøveudtagning omfatter:

Ad. 4. Formidling af jordbundsanalyser i forbindelse med positionsbestemt jordprøveudtagning omfatter:

Ad. 5. Tildelingsplaner:

Ad. 6. Markregistrering omfatter:

Ad. 7. Datahåndtering og statistisk analyse:

Ad. 8. Forstlig lokalitetskortlægning:

Bemærk: GPS Agro kan ikke gøres erstatningsansvarlig for skade på afgrøde eller ved fejl i arealopmåling.Startside