Digitalisering af drænkort - Startside


Digitalisering af papirbaserede drænkort giver overblik over vedligeholdelse, renovering og udvidelse af ejendommens afvandingssystem. De digitaliserede drænledninger kan importeres i egne markkortprogrammer og der kan printes brugervalgte kort til brug ved genfinding og vedligehold. Indlagt på en håndholdt GPS kan man ligeledes nemmere finde drænrørene i marken.

Digitalisering af papirkortene fungerer samtidig som en varig sikring af informationerne og beskytter mod tab f.eks. i forbindelse med brand. Data leveres i form af grafikfiler af scannede kort (tiff-format) samt GIS-filer af drænledninger, brønde mv. (shapeformat).

Har man først en gang fået digitaliseret drænsystemet, er det nemt at lave opdateringer f.eks. ved renovering eller udvidelse.

Såfremt informationerne fremgår af papirdrænkortene, vil GPS Agro ligeledes lagre oplysninger om f.eks. rørmateriale, dimensioner, pakningsmateriale samt koter. Ønskes høj præcision på beliggenhed og koter, kan det være nødvendigt med supplerende målinger i marken.

GPS Agro råder over supernøjagtige højdekurver for hele Danmark (+/- 15 cm) og kan f.eks. printe nye drænkort med højdekurver samt orthofotobaggrund.

GPS Agro anvender professionelt udstyr til scanning og print i A0-størrelse svarende til maks. 90 cm i bredden.

Få digitaliseret dine drænledninger

Startside